СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

   
     Свържете се с нас: +359 52 603 586; +359 883 505 057
Докоснете За Повикване

Република България, Агенция „Морска администрация“ – COVID – 19

Източник: www.marad.bg

СЪОБЩЕНИЕ 1 / COVID-19

Уважаеми колеги, с цел да бъдете максимално бързо информирани относно заповеди, препоръки и мерки, които ИАМА и в частност ДМА-Вн предприема във връзка с обявеното извънредно положение в страната, ще получавате актуална такава информация. Същата ще можете да намирате и на официалната страница на агенцията www.marad.bg.

Моля за спазване на добрия тон по отношение на коментарите. Всяко предложение от Ваша страна за оптимизиране на работата на дирекцията ще бъде разгледано. Ако имате запитвания, ще се стремим максимално бързо да отговаряме.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Предвид настъпилата в световен мащаб, включително и в страната ни, ситуация със заболеваемостта и разпространението на COVID-19, въведените рестриктивни мерки и необходимостта от превенция, ИА „Морска администрация” информира всички заинтересувани за следното:
1. Преустановява се приемането на заявления за явяване на изпити и провеждане на изпити за придобиване на правоспособност, придобиване на права, отмяна на ограничение или за потвърждаване на правоспособност до второ нареждане. Информация за подновяване на провеждането на изпити ще бъде своевремено публикувана на интернет страницата на Агенцията www.marad.bg.
2. Подалите заявления и заплатили съответната административна такса за явяване на изпити могат да подадат заявление за възстановяване на сумата. В заявлението трябва да бъде посочена банковата сметка, а същото може да бъде подавано и по начина и реда на т.3 от настоящото.
3. Насърчават се лицата, които кандидатстват за издаване или преиздаване на свидетелства за правоспособност, свидетелства за професионална компетентност, свидетелства за специална и допълнителна подготовка, удостоверения за плавателен стаж и вписване на плавателен стаж в електронния регистър на морските лица, да подават съответното заявление, заедно с необходимите придружаващи документи и документ за платена административна такса по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на МТИТС чрез лицензиран пощенски оператор, куриер или чрез Портала за електронни услуги (при наличие на електронен подпис на заявителя) с цел избягване на директен контакт във фронт – офисите на Агенцията. По желание готовите документи могат да бъдат получени на посочен от заявителя адрес, като това следва да бъде изрично отбелязано в подаваното заявление. Пощенските разходи са за сметка на заявителя.
Информация, относно вида на заявлението, придружаващите документи и срока за изпълнение на съответната административна услуга, може да бъде намерена на интернет страницата на ИА „Морска администрация” www.marad.bg, раздел „Административно обслужване”, раздел „Административни услуги” (https://www.marad.bg/bg/node/863). Порталът за електронни услуги, съдържащ информация относно тях, вкл. електронен адрес за изпращане, могат да бъдат намерени в раздел „Административно обслужване”, раздел „Е-услуги”.
При необходимост от допълнителни действия от страна на заявителя или при възникване на уточняващи въпроси, ще бъде установен контакт от служител на Агенцията.
4. Приканват се посещаващите фронт-офисите на ИА „Морска администрация” да се явяват в добро здравословно състояние, да носят предпазни средства, като се спазват съответните превантивни мерки и препоръки на Министерство на здравеопазването, РЗИ и личните лекари.

к.д.п инж. ЖИВКО ПЕТРОВ
Изпълнителен директор на
ИА „Морска администрация”
гр.София

Източник:https://www.facebook.com/maradvarna/posts/2535401083367917

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0Shares
bg_BG